Iedereen wil wel goed communiceren, goed samenwerken of goed kunnen onderhandelen. Je kunt je ontwikkelen door gewoon te doen, door trial and error. ‘Doen ’ is immers een belangrijke leerstijl. Je gaat communiceren, samenwerken, feedback geven, onderhandelen, of leidinggeven en leert met vallen en opstaan. Met gerichte training gaat je ontwikkeling sneller, word je sneller effectiever en boek je meer resultaat. Resultaat en impact geven je meer plezier in het werk en betere resultaten.

Met training ontwikkel je vaardigheden. In mijn trainingen leggen we de focus op het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid door te doen, te reflecteren, je ruggensteun te geven vanuit een helpend theoretisch kader en door te experimenteren. Nieuw gedrag en vaardigheden leer je door het vaak te doen. In de vellige trainingssetting kun je uitproberen, inslijpen en versneld leren door effectieve feedback.

Afhankelijk van je vraag geef ik aan of training deel van de oplossing kan zijn. Als dat zo is dan maak ik een gericht maatvoorstel met een programma en te verwachten resultaten.