Goed functionerende teams leveren meer prestatie, hebben minder gedoe en zijn meer zelfsturend en zelf corrigerend. Ook voor meer op teams gerichte begeleidingsklussen kun je een beroep op mij doen.

 

Denk dan aan klussen als:

  • Ik heb een nieuw MT/team en wil de samenwerking optimaliseren
  • In ons team gaat niet alles even goed, hoe kunnen we effectiever zijn?
  • Ons team heeft input nodig op het gebied van..
  • Ons team moet vliegwiel zijn voor verandering, hoe doen we dat.

Tijdens de intake en vanuit de vraag die jullie hebben vraag ik verder. Teams kunnen vastlopen of niet optimaal functioneren. Wat is de aanleiding om aan teamcoaching te denken? wat is het probleem wat wellicht moet worden opgelost? Wat is het gewenste resultaat van mijn inspanning? Wat wil je dat er op de lang termijn verbeterd wordt? Teamcoaching hoeft overigens niet te beginnen met een probleem, het kan ook een wens of een droom zijn: hoe werken we nog effectiever samen met meer resultaat?

Na de intake schrijf ik een maatwerkvoorstel. Daarin beschrijf ik mijn aanpak voor de vraag of de wens die je hebt. In elk geval is er altijd aandacht voor de kwaliteiten van het team en de teamleden. Daaruit vloeien ook automatisch de ontwikkelpunten. Om echt samen te werken en samen te delen moet je de verschillen kennen en waarderen, pas dan kun je samen leren in een team. Daarvoor is een feedbackcultuur nodig en die heb je niet zomaar en is niet vanzelfsprekend. Soms moet je daarvoor elkaar beter leren kennen of sluimerende conflicten uit het verleden oplossen. Met teamcoaching werken we aan meer openheid en lerend vermogen van het team.