Je kunt niet je hele leven toe met hetzelfde gedrag. Gedrag doorontwikkelen en voortdurend leren is een bijna ongeschreven vanzelfsprekendheid geworden om fit te blijven en lekker in je vel te zitten én om een match met je/een organisatie te blijven hebben. Bovendien: 95% van ons gedrag is onbewust, als we het bewust deel een klein beetje vergroten kun je al veel meer effect of impact bereiken. En dan is ontwikkelen en veranderen gewoon leuk om te doen!

 

 

Vragen die aanleiding geven voor coaching kunnen zijn:

  • Waarom kom ik steeds in bepaalde situaties terecht?
  • Waarom vind ik sommige mensen lastig en hoe ga ik daarmee om?
  • Waar liggen mijn ambities en talenten?
  • Hoe breng ik balans in mijn werk- en privéleven?
  • Hoe kan ik meer impact hebben in mijn werkveld?
  • Hoe houd ik rust en overzicht?
  • Kun je met me klankborden?

Een klein voorproefje

Coaching begint met een vraag en met het geloof in het aanleren van ander gedrag. Naar aanleiding daarvan stel ik nieuwe vragen. Die vragen die je op gedachten brengen. Gedachten die we uitwerken, uitspitten en die we concreet maken en omzetten in nieuw gedrag. Als coachee kijk je in je eigen spiegel en je wordt je meer bewust van jouw eigen gedrag, ideeën, overtuigingen, belemmeringen etcetera en hoe die jouw gedrag bepalen. Ik daag je uit, confronteer en stimuleer je om ruimte te maken voor ander gedrag.
In face-to-face coaching oefenen we dat gedrag en slijpen we in zodat je het in de praktijk ook echt kunt gaan inzetten én zodat het deel gaat uitmaken van jou. Zodat het als het ware inzakt in je persoonlijkheid.

 

E-coaching

Bij pure e-coaching maken we een online chat waarin we op verschillende momenten met elkaar in gesprek gaan nav jouw vraag. Gaandeweg ontspint zich dan een chat waarin ik je aanzet tot reflectie, concretisering ervan, nieuwe inzichten en ander gedrag.

In een intake maken we kennis en scherpen we de coachvraag aan. Voorafgaand daaraan ga je daar zelf, aan de hand van gerichte vragen, al mee aan de slag. Afhankelijk van de vraag maak ik een voorstel voor de opdrachtgever. Face-to-face coaching bestaat vaak uit ca 6 sessies van 1,5 uur om de ca 3 weken, terwijl we bij e-coaching een aantal chats afspreken waarmee we tot de kern komen. Tussen de coachingsmomenten in ga je zelf aan de slag met nieuwe inzichten en opdrachten, online of/en in de praktijk. Dat heeft als voordeel dat we het leerproces in kleinere stappen kunnen opknippen én dat je een veelheid aan leermomenten hebt. Dat is bewezen effectiever!

 

In het coachingsproces kun je een aantal stappen onderscheiden: bewustwording-inzicht-confronteren en de uitdaging aangaan- nieuw gedrag inzetten en nieuw gedrag inpassen in de persoon en daarmee duurzaam verankeren.

 

Afhankelijk van de lengte van het traject evalueren we tussentijds en/of aan het einde.