Lang niet altijd is het ontwikkelen van een of meer medewerkers genoeg om organisatieproblemen te laten verdwijnen. Soms is het goed te kijken naar de strategie, de structuur, de cultuur, de processen en daarover advies te vragen.

 

Een vraag om advies is vaak een vraag om richting, om koers. Het gaat ook over het maken van keuzes. Richting is betekenis gevend voor mensen, groepen en organisaties. Het richt activiteiten en gedrag. Die richting kan wordt uitgedrukt in een missie of visie, een strategie, een inrichting, een ontwikkelplan, een cultuur, afhankelijk van wat je vraag is.

 

Vragen die voorkomen zijn:

  • Wat is eigenlijk voor mijn organisatie of afdeling de stip op de horizon, waar willen wij over .. jaar staan?
  • Hoe zorg ik dat er beter wordt samengewerkt in mijn organisatie?
  • Hoe geef ik leiding aan een verandertraject?
  • Hoe krijg ik de richting scherp met draagvlak binnen mijn organisatie of afdeling?
  • Hoe richt ik dan mijn organisatie of afdeling in?
  • Kun je procesbegeleider zijn tijdens mijn organisatie-ontwikkelproces?
  • Hoe kom ik van een organisatiekoers en een stip op de horizon naar concrete ontwikkeling van gedrag, wat is nodig om ook de mensen naar de horizon te brengen?
  • Hoe kan ik een HR -thema handen en voeten geven in mijn organisatie?

Afhankelijk van je vraag help ik scherper te maken wat je wil en wat daar voor nodig is. We pellen de vraag af, maken een inzichtelijke koers of de koers inzichtelijk en dalen langzaam af naar dat wat de kern is. De kern van je organisatie, je afdeling of van je vraag. Van daaruit kijken we naar waar je nu staat en de gewenste inrichting en de benodigde ontwikkeling. Door vanuit verschillende perspectieven te kijken en te onderzoeken wordt je richting duidelijker.

Afhankelijk van de vraag geef ik je of jullie opdrachten, stel ik vragen of vraag ik om zaken uit te werken. Dat kan individueel, of in groepsverband. De opbrengst van de opdrachten gebruiken we om verder te komen, een oplossing te zoeken voor je de vraag. Ik heb daarmee dus de oplossing van jouw vraag in de achterzak, die vind je met mijn aanpak zelf!